<
Menu
<<  יוני 2017  >>
 א'  ב'  ג'  ד'  ה'  ו'  ש' 
    
 facebook facebook

about Polska

Polish Tourism

Poles and the Holocaust

go poland! study polish

a

גרסת הדפסה    כנסים וסמינרים
Write e-mail

ארכיון כנסים בשנים 2005-2006

שבת 01.01.05   -  ראשון 31.12.06  

כל הכנסים בשנים 2005-2006
יהודים ופולנים במרחב הציבורי - תפיסות הדדיות
19-20 דצמבר
, אוניברסיטת חיפה
מידע נוסף

28 - 29 בנובמבר, אוניברסיטת תל אביב, בנין גילמן 496

הועידה הפילוסופית פולנית-ישראלית "ההקשרים הפילוסופים-היסטוריים של השואה"
הועידה תתנהל בשפה האנגלית.
תוכנית

כאש בעצמותיו: יאן קארסקי - האיש והשליחות
ב-26 באוקטובר 2006, בשעה 6 אחה"צ ב"בית התפוצות", אוניברסיטת תל אביב.
משתתפים: ההיסטוריון דר' פיוטר סטקייביץ' (פולין) ודר' לורנס ויינבאום (ישראל). הקרנת הסרט "השליחות שלי", המציגה את דמותו של השליח האגדי, ותערוכת תמונות המציגות את הפעילות ואת המבנה של המדינה במחתרת.
המארגנים: אוניברסיטת תל אביב, המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו, בית התפוצות.


הפגיעה בתרבות ובמחקר הפולני בתקופת הכיבוש הנאצי.
28 – 29 בנובמבר, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד האינטליגנציה היהודית בתרבות הפולנית בשנים 1918 - .1945
משתתפים מפולין: פרופ' יאן וולנסקי, פרופ' סטניסלב אובירק, פרופ' יאן הרטמן.


פולנים ויהודים רואים אלה את אלה, 1975 – 1989
משתתפים מפולין: פרופ' גרז'ינה בורקובסקה, דר' דורוטה קרבצ'ינסקה, דר' יאצק לאוציאק מן המכון למחקרי ספרות של האקדמיה הפולנית למדעים וכן פרופ' אאוגניה פרוקופ-יאנייץ מאוניברסיטת קראקוב.

 

 
.