<
Menu
קורסים והשתלמויות

המכון הפולני מציע שורה של קורסים והשתלמויות על ההיסטוריה והתרבות הפולנית, יחסי פולנים ויהודים, תולדות יהודי פולין ועוד. המרצים הם חוקרים ומומחים מישראל ומפולין. הקורסים וההשתלמויות, הנערכים בשיתוף פעולה בין המכון הפולני למוסדות בישראל,  מיועדים לאנשקי מקצוע – מורים ומדריכי פולין – אך הם פתוחים גם לקהל הרחב.

השנה מציע המכון הפולני קורסים בתל-אביב - "תחת שמיים משותפים"  בבית התפוצות ו"אלבום פולני"  במכון הפולני;  בירושלים – "מפגש עם פולין" במועצה הבין-דתית בישראל ו"בינינו" (ליוצאי פולין) בבית בלגיה באוניברסיטה העברית;  בחיפה – "תכנית המכון הפולני" באוניברסיטת חיפה; בקרית חיים – "בינינו" (ליוצאי פולין) בבית נגלר.

הקליקו לצפייה בארכיון

.