<
Menu
<<  מרץ 2017  >>
 א'  ב'  ג'  ד'  ה'  ו'  ש' 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19
 facebook facebook

about Polska

Polish Tourism

Poles and the Holocaust

go poland! study polish

a

קורסים והשתלמויות - ארכיון

המכון הפולני מציע שורה של קורסים והשתלמויות על ההיסטוריה והתרבות הפולנית, יחסי פולנים ויהודים, תולדות יהודי פולין ועוד. המרצים הם חוקרים ומומחים מישראל ומפולין. הקורסים וההשתלמויות, הנערכים בשיתוף פעולה בין המכון הפולני למוסדות בישראל,  מיועדים לאנשקי מקצוע – מורים ומדריכי פולין – אך הם פתוחים גם לקהל הרחב.

השנה מציע המכון הפולני קורסים בתל-אביב - "תחת שמיים משותפים"  בבית התפוצות ו"אלבום פולני"  במכון הפולני;  בירושלים – "מפגש עם פולין" במועצה הבין-דתית בישראל ו"בינינו" (ליוצאי פולין) בבית בלגיה באוניברסיטה העברית;  בחיפה – "תכנית המכון הפולני" באוניברסיטת חיפה; בקרית חיים – "בינינו" (ליוצאי פולין) בבית נגלר.

תאריך כותרת מקום עיר
שבת 01.01.05 - ראשון 31.12.06
ארכיון קורסים והשתלמויות בשנים 2005-2006 - -
שני 01.01.07 - שני 31.12.07
ארכיון קורסים והשתלמויות בשנת 2007 - -
שלישי 01.01.08 - רביעי 31.12.08
ארכיון קורסים והשתלמויות בשנת 2008 - -
חמישי 01.01.09 - חמישי 31.12.09
ארכיון קורסים והשתלמויות בשנת 2009 - -
שני 04.01.10
16:45 - 19:00
זהות יהודית בפולין שלאחר המלחמה יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
שני 04.01.10
19:00
המורשת הפולנית והיהודית בגליציה (בפולנית) בינינו | בית בלגיה, האונ' העברית ירושלים
שלישי 05.01.10
18:30
המורשת הפולנית והיהודית בגליציה (בפולנית) בינינו | בית נגלר קרית חיים
רביעי 06.01.10
16:15
המורשת הפולנית והיהודית בגליציה (באנגלית) תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 06.01.10
17:45
וארשה ביצירותיו של בשביס זינגר תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 06.01.10
18:15
המורשת הפולנית והיהודית בגליציה (הכר את פולין - למדריכים) המכון הפולני תל-אביב
שני 18.01.10
16:45 - 19:00
גילוי והתמודדות עם העבר – שיח פולני יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
רביעי 20.01.10
16:15
אוספים נעלמים בפולין תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 20.01.10
17:45
המאבק על ארון הספרים היהודי בפולין תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
שני 08.02.10
16:45 - 19:00
קתולים משמרי הזיכרון היהודי בפולין יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
שני 08.02.10
19:00
קתולים משמרי הזיכרון היהודי בפולין בינינו | בית בלגיה, האונ' העברית ירושלים
שלישי 09.02.10
18:30
קתולים משמרי הזיכרון היהודי בפולין בינינו | בית נגלר קרית חיים
רביעי 10.02.10
16:15
קתולים משמרי הזיכרון היהודי בפולין תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 10.02.10
17:45
על הסרט התיעודי "הסוד" והמשכו תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 10.02.10
18:15
קתולים משמרי הזיכרון היהודי בפולין (הכר את פולין - למדריכים) המכון הפולני תל-אביב
שני 15.02.10
16:45 - 19:00
שאלות של זהות יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
שני 01.03.10
16:45 - 19:00
שישים שנות יחסי פולין-ישראל יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
שני 01.03.10
19:00
שישים שנות יחסי פולין-ישראל (בפולנית) בינינו | בית בלגיה, האונ' העברית ירושלים
רביעי 03.03.10
16:15
התיאטרון היהודי בקרקוב תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 03.03.10
17:45
כיצד מחדשים קהילה יהודית בפולין תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 03.03.10
18:15
שישים שנות יחסי פולין-ישראל (הכר את פולין - למדריכים) המכון הפולני תל-אביב
שלישי 16.03.10
18:00
חשבון הנפש הפולני בדרך לעולם החופשי המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית באר שבע
רביעי 17.03.10
16:15
מה קורה לפולנים שמגלים את עברם תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 17.03.10
17:45
ספרות פולנית חדשה תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
שני 22.03.10
16:45 - 19:00
ההגירה הכפויה של יהודי פולין ב-1968 יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
רביעי 07.04.10
16:45
פולין ביצירתו של עגנון תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 07.04.10
17:45
פולין ביצירתו של עמוס עוז תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 21.04.10
16:45
הניצולים בפולין תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 21.04.10
17:45
השואה במחשבה היהודית תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
שני 26.04.10
16:45
התמורות החברתיות בפולין בעשרים השנים האחרונות יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
שני 03.05.10
16:45
תעמולה נאצית אנטישמית לקהל הפולני בתקופת מלחמת העולם השניה יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
שני 03.05.10
19:00
תעמולה נאצית אנטישמית לקהל הפולני בתקופת מלחמת העולם השניה בינינו | בית בלגיה, האונ' העברית ירושלים
רביעי 05.05.10
16:45
תעמולה נאצית אנטישמית לקהל הפולני בתקופת מלחמת העולם השניה תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 05.05.10
17:45
בתי כנסת בפולין – ארכיטקטורה תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 05.05.10
18:15
תעמולה נאצית אנטישמית לקהל הפולני בתקופת מלחמת העולם השניה המכון הפולני תל-אביב
שני 17.05.10
16:45
הכנסיה הקתולית בפולין מגלה מחדש את היהדות יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
רביעי 26.05.10
16:45
לודז' והחסידים תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
רביעי 26.05.10
17:45
מפגש על חידוש הקהילה היהודית בלודז' תחת שמיים משותפים | בית התפוצות תל-אביב
שני 23.08.10 - רביעי 01.09.10
סיור לימודי לגליציה - -
שני 01.11.10
16:45
ארכיטקטורה יוצאת למלחמה. תוכניות לא ממומשות לעיר וורשה משנות ה-30, תכניות הנאצים לשינוי פני העיר, תכ יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
שני 01.11.10
19:00
ארכיטקטורה יוצאת למלחמה. תוכניות לא ממומשות לעיר וורשה משנות ה-30, תכניות הנאצים לשינוי פני העיר, תכ בינינו | בית בלגיה, האונ' העברית ירושלים
שלישי 02.11.10
18:30
ארכיטקטורה יוצאת למלחמה. תוכניות לא ממומשות לעיר וורשה משנות ה-30, תכניות הנאצים לשינוי פני העיר, תכ בית לוחמי הגטאות -
רביעי 03.11.10
18:00
ארכיטקטורה יוצאת למלחמה. תוכניות לא ממומשות לעיר וורשה משנות ה-30, תכניות הנאצים לשינוי פני העיר, תכ המכון הפולני תל-אביב
שבת 06.11.10
16:45
העם הפולני והכנסיה. מקומוניזם לדמוקרטיה יחסי פולנים-יהודים | משרדי המועצה הבין-דתית המתאמת ירושלים
שבת 06.11.10
19:00
העם הפולני והכנסיה. מקומוניזם לדמוקרטיה בינינו | בית בלגיה, האונ' העברית ירושלים
שני 08.11.10
18:00
העם הפולני והכנסיה. מקומוניזם לדמוקרטיה המכון הפולני תל-אביב

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

.